Mikropilóty

Zhotovenie mikropilót

Mikropilot je štíhly základový prvok, ktorý prenáša osové zaťaženie (tlakové aj ťahové) od stavebného objektu do hlbších a nosnejších vrstiev základovej pôdy. V podstate ide o vŕtané piloty, ktoré sú svojím koreňom zakotvené do okolitej horniny injekciou. Použitie mikropiloty je výhodné najmä v prípadoch zakladania objektov v stavebne obmedzených priestoroch, pri rekonštrukciách objektov a ich založení, zachytení existujúcich základov objektov alebo pri zabezpečení ražieb podzemných diel.

 

Charakteristický rez mikropilóty

Rez mikropilóty

Mikropilota sa skladá z troch častí: hlavy, ktorá prevádza zaťaženie od stavebnej konštrukcie, hriadeľa, ktorá prechádza obvykle nenosnými vrstvami, a koreňa, ktorý je injekciou zakotvený do okolitej horniny a prenáša na ňu zaťaženie od stavebného objektu. Výstuž mikropiloty tvorí najčastejšie zostava z dielov oceľových rúr, jedná sa potom o tzv. rúrové mikropiloty, spojených skrutkovanými spojkami. Diely v koreňovej časti sú pre možnosť injekcie opatrené perforáciou, ktorá je prekrytá gumovými manžetami. Výstuž mikropiloty môže byť tvorená aj armokôšom z prútov stavebnej ocele. Injekcia koreňovej časti je v prípade oceľových rúr vykonávaná priamo cez tieto rúry; v druhom prípade je armokôš opatrený klasickou manžetovou rúrkou z PVC profilu. Koreňová časť sa obvykle injektuje vzostupným spôsobom pomocou dvojitého obturátora, umožňujúceho viacnásobnú riadenú injekciu. Hlava mikropiloty je obvykle tvorená rozdeľovacou doskou, ktorá bude následne trvalo zabudovaná do nadväzujúcej základovej konštrukcie.