Vŕtanie studní

Vŕtaná studňa slúži ako nezávislý zdroj pitnej a úžitkovej vody. Filtračný obsyp a izolácia povrchovej vody je samozrejmosťou.

  • podstatne kratšia doba
  • prehlbovania studne
  • jednoduchá inštalácia čerpadla
  • čistejšia a kvalitnejšia voda
  • trvalý prítok vody – nezávislý na výkyvoch počasia
  • vyššia výdatnosť zdroja – niekoľkokrát vyššia než u kopanej studne
  • minimálne nároky na odvoz vyvŕtaného materiálu
  • studňa zaberie podstatne menší priestor