Dôvody, prečo a kedy uvažovať o tepelnom čerpadle ako o zdroji energie

Dôvody, prečo a kedy uvažovať o tepelnom čerpadle ako o zdroji energie

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva energiu z vonkajšieho prostredia a premieňa ju na teplo. To následne viete využiť na vykurovanie domácnosti, chladenie a prípravu teplej vody, čím sa vaše prevádzkové náklady na domácnosť znižujú. Existuje viacero typov tepelných čerpadiel, ale ktorý je ten najlepší, na čo pri výbere myslieť a k čomu sú potrebné vrty pre tepelné čerpadlá? Poradíme vám.

Tepelné čerpadlo a obnoviteľná energia z prostredia

Tepelné čerpadlá využívajú energiu najmä z podzemnej vody a zeme, ktorú premieňajú na vykurovacie teplo a v letných mesiacoch aj na chladenie. Keďže energia z týchto elementov je k dispozícii neustále, môžete využívanie tepelných čerpadiel považovať za efektívne a obnoviteľné. Vďaka nim vám ročne môžu náklady na domácnosť klesnúť aj o niekoľko stoviek eur.

Princíp fungovania tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá fungujú na princípe uzatvoreného kruhu. Na jednej strane tepelné čerpadlo odoberá teplo zo zdroja, teda vody alebo zeme a na druhej strane ho odovzdáva do vykurovacieho systému alebo systému na ohrev vody. Veľmi dôležitou súčasťou tohto procesu je kompresor, ktorý stláča paru a snaží sa teplo dopraviť na druhú stranu.

Typy tepelných čerpadiel

V súčasnosti existuje viacero typov tepelných čerpadiel. Vybrať si môžete z ponuky:

  • Tepelné čerpadlo zem-voda
  • Tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlo zem-voda

Tepelné čerpadlo zem-voda čerpá energiu zo zeme. Ide o stabilný zdroj energie, ktorý ponúka tiež možnosť pasívneho chladenia. Práve tento typ tepelného čerpadla vám ponúka najtichší chod, keďže je uložené v zvislom hĺbkovom vrte. Zároveň toto čerpadlo má aj najvyššiu úsporu.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Pri správnom návrhu ponúka tepelné čerpadlo voda-voda najnižšiu spotrebu elektrickej energie potrebnú na výrobu a distribúciu tepla. Dôležité je však mať dostatočné množstvo podzemnej vody, ale aj vodu v požadovanej kvalite a hĺbke, aby ju bolo možné správne čerpať a využívať na teplo. Keďže ide o čerpadlo umiestnené v zemi, jeho životnosť sa predlžuje. Taktiež ide o stabilný zdroj energie, ktorý ponúka možnosť pasívneho chladenia. Pokiaľ teda máte pri dome dostatočné množstvo podzemnej vody, práve tepelné čerpadlo voda-voda je pre vás to najvhodnejšie.

Prečo využiť na vykurovanie tepelné čerpadlo?

Kladiete si otázku, prečo by ste na vykurovanie alebo ochladzovanie svojej domácnosti mali využívať tepelné čerpadlá? Povedzme to takto:

  • externé zdroje, ako je podzemná voda a zem sú bezplatné a je možné ich efektívne využívať kedykoľvek,
  • ide o úspornú ekologickú prevádzku, keďže až 75 % energií získavate z exteriéru,
  • tepelné čerpadlá nie sú závislé od fosílnych palív, čím v tejto dobe ušetríte,
  • je možné ich využívať aj v lete na ochladzovanie miestností,
  • tepelné čerpadlá ponúkajú finančnú návratnosť, nízku spotrebu energie, vysokú účinnosť a komfort používania.

Vrty pre tepelné čerpadlá

Pre správne fungovanie tepelných čerpadiel je potrebné mať správne umiestnené vrty pre tepelné čerpadlá. Vďaka tomu túto energiu môžete následne využívať na vykurovanie, klimatizáciu, ohrev tepelnej vody, ale aj na ohrev bazéna. Avšak na realizáciu zemného vrtu je potrebné mať projektovú dokumentáciu a potrebné povolenia. Zväčša tieto činnosti zabezpečuje dodávateľ zemných vrtov. Pokiaľ máte o tepelné čerpadlo zem-voda alebo tepelné čerpadlo voda-voda záujem, obráťte sa na odborníkov. My vo VERTICAL drilling vám zabezpečíme vrty pre tepelné čerpadlá týchto dvoch typov. Našou výhodou je, že vrty pre tepelné čerpadlá vŕtame celoročne, a to bez ohľadu na ročné obdobie, pričom vŕtanie nám nezaberie viac než 1 – 2 dni. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať.

Related Posts