Vybudujte si vlastný zdroj vody. Na čo si dať pri stavbe studne pozor?

Vybudujte si vlastný zdroj vody. Na čo si dať pri stavbe studne pozor?

Mať vlastný zdroj vody v blízkosti domácnosti je veľmi lákavé. Pokiaľ máte na dosah pitnú vodu bez nutnosti napojiť ju na vodovod, vybudujte si vŕtanú studňu. Ako na to a na čo dávať pri stavbe studni pozor? Poradíme vám.

Vŕtané studne vs. kopané studne

Najväčší rozdiel medzi vŕtanými a kopanými studňami je v hĺbke studní a spôsobe prípravy studne. Zatiaľ čo sa vŕtané studne budujú na miestach, kde je voda hlboko, a teda aj v hĺbke väčšej ako je 30 metrov, kopané studne majú omnoho menšiu hĺbku. V prípade vŕtaných studní môže dôjsť k problému, ktorý súvisí s hromadením zeminy v mieste vŕtania, a to najmä v prípade, že nie je zemina spevnená. Preto sa vŕtanie studní odporúča vykonávať len pod dozorom profesionálov. Priemer vrtu studne je v tomto prípade medzi 150 – 260 mm. Priemer a hĺbka sa líšia napríklad aj od počtu množstva čerpanej vody. Pozor však na bezpečnosť. Do studne nesmie presakovať ani dažďová voda či iné nečistoty, ktoré by pitnú vodu mohli znehodnotiť. Z toho dôvodu musí byť správne odstupňovaný obsyp danej frakcie a tesniaci veniec ktorý ma za úlohu izoláciu vrtu.

Stavba vŕtanej studne

Každá studňa je považovaná za vodnú stavbu. Preto je dôležité, aby stavba studne spĺňala všetky záležitosti, ktorých základom je projekt. Projekt vŕtanej studne musí vypracovať špecializovaná firma alebo osoba, ktorá k tomu má oprávnenie. Projektová dokumentácia studne musí obsahovať tiež územné a vodoprávne konania. Dôležité je tiež, aby projekt obsahoval všetky požiadavky na studňu. Pred vŕtaním studne musí mať stavebník tiež rozhodnutie o umiestnení studne, ktoré získa od stavebného úradu a taktiež aj stavebné povolenie, ktoré mu vydá vodoprávny úrad (špecializovaný stavebný úrad).

Výhody vŕtaných studní

Vŕtaná studňa ponúka mnoho výhod. Primárne slúži ako nezávislý zdroj pitnej a úžitkovej vody. Prečo je však vôbec potrebné zvážiť profesionálne vŕtanie studní? Pokiaľ na vŕtanie studní využijete profesionálov, potom môžete počítať s:

  • porovnateľne kratšou dobou vŕtania
  • jednoduchšou inštaláciou čerpadlá
  • čistejšou a kvalitnejšou vodou
  • trvalým prítokom vody, a to aj v nepriaznivých podmienkach či výkyvoch počasia
  • vyššou výdatnosťou zdroja, čo je porovnateľné s kopanou studňou
  • minimálnymi nárokmi na odvoz vyvŕtaného materiálu
  • s menším zabratím priestoru na studňu.

Pokiaľ túžite po vŕtanej studni, neváhajte nás kontaktovať do VERTICAL drilling. Studne a vrty môžete mať kedykoľvek počas roka, pretože studne vŕtame celoročne. Ďalšou našou výhodou je rýchle prevedenie, a teda naše vŕtanie studne zaberie maximálne 1 – 2 dni. Taktiež aj inštalácia čerpadlá je veľmi jednoduchá.

Related Posts